Okiem pielgrzyma JG24 …

Każda pielgrzymka to inne emocje …Każdy pielgrzym to inne przeżycie …Każdy z nas inaczej patrzy na ten czas … Tutaj, Ci którzy „zdobędą się na odwagę”, będą dzielić się sobą …Z pełną dowolnością i dobrowolnością …Zarówno w...

Duchowo …

Jak duchowo „przejść” pielgrzymkę?Jak wrócić ubogaconym a nie tylko zmęczonym?Jak Przeżyć a nie tylko przeżyć? Może nam w tym pomóc drugi filmik, jaki nagraliśmy przed JG24 – 2018 – „Jak przygotować się do JG24?”W tym odcinku...

Fizycznie …

Jak przygotować się do JG24? Projekt pielgrzymki na Jasną Górę zakłada trasę ok 126km, którą należy pokonać w ok 34 godziny. Trasa podzielona jest na ok 2-godzinne etapy z 30min przerwą pomiędzy każdym etapem. To jak ekstremalny jest to wysiłek wiedzą Ci co przeszli,...